• Christer Svedberg Advokat

  Christer Svedberg

  Uppvuxen på Söder i Stockholm. Jur.kand. 1977. Tingsnotariemeritering vid Borås tingsrätt 1980. Samma år startade han en egen juristfirma och blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1984. Efter att ha arbetat med allehanda rättsområden är han numera enbart inriktad på brottmål, som offentlig försvarare, med särskild huvudinriktning mot ekobrott.

  Epost: christer.svedberg@svedberg-aronsson.se
  Tel: 033-20 86 53

 • Per AronssonAdvokat

  Per Aronsson

  Uppvuxen på Gotland och Öland. Jur.kand. i Lund 1984. Tingsnotariemeriterad vid Östersunds tingsrätt 1984-1987. Blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1990. Per arbetar nu företrädesvis med köp- och avtalsrätt, fel i fastighet, försäkring och skadestånd och entreprenadjuridik, men även med uppdrag som försvarsadvokat samt som målsägandebiträde.

  Epost: per.aronsson@svedberg-aronsson.se
  Tel: 033-20 86 54

 • Hanna Larsson RampeAdvokat

  Hanna Larsson Rampe

  Hanna tog juristexamen vid Göteborgs universitet. Dessförinnan arbetade Hanna under tolv års tid som sångerska, programledare och showartist i Sverige samt i övriga Norden. Hanna talar såväl svenska som engelska och franska och kan även göra sig förstådd på spanska och italienska. Hanna arbetar med ärenden som rör vårdnad boende och umgänge, överlämning av barn enligt Haagkonventionen och även med frågor som rör arv, äktenskap och samboförhållanden. Hon arbetar dessutom med processer som rör LVU, LVM och LPT. Vidare tar hon uppdrag som målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn. Därutöver arbetar Hanna med arbetsrätt, köp- och avtalsrätt och fel i fastighet.

  Epost: hanna.larsson@svedberg-aronsson.se
  Tel: 033-20 86 56

 • Jenny Gustafsson Biträdande jurist

  Uppvuxen i Skövde. Tog juristexamen vid Göteborgs universitet år 2013. Har fullgjort notariemeritering vid Blekinge tingsrätt 2013 – 2015. Arbetar med tvister inom den centrala civilrätten, exempelvis köp- och avtalsrätt, skadestånds- och försäkringsrätt och kommersiell hyresrätt. Jenny arbetar även med familjerätt och med processer som rör LVU, LVM och LPT. Hon tar uppdrag som målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn.

  Epost: jenny.gustafsson@svedberg-aronsson.se
  Tel: 033-20 86 55

 • Caroline Almenfors Wanna Sekreterare/ekonom

  Mer information kommer inom kort.