Om Du är osäker på vem av våra jurister som bör hantera Ditt ärende kan Du som första kontakt ringa 033-10 62 60. Du berättar kort vad saken gäller för vår sekreterare. Hon bokar då en tid för Dig hos någon av våra jurister.

Om Du söker viss jurist kan Du ringa på dennes direktnummer. Direktnummer till våra medarbetare hittar du här.

Du kan också faxa till oss på 033-10 88 45 eller skicka ett mail till info@svedberg-aronsson.se


För det fall Du som konsument har ett krav i anledning av en advokattjänst utförd av oss kan Du vända Dig till advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Innan Ni gör detta måste Ni emellertid först skriftligen klaga till, och försöka uppnå en lösning i samförstånd med oss.

Kontaktuppgifter till konsumenttvistnämnden:
Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27 321
102 54 Stockholm
konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden
08-459 03 00